Öztürk Web Tasarım
Özel Dersler | Gösteri Sanatları Merkezi
0505 296 98 65

Sosyal Medyada Biz}

Özel Dersler

Amaç; Okul öncesi dönemi çocukların duygusal ve mental gelişimini desteklemek, sözel ifade becerilerini güçlendirmek, öz yeterlilik ve iletişim yetisini geliştirmek. Yöntem; Bireysel ve grupla yapılacak doğrudan katılımlı yaşa ve gruba uygun yaratıcı oyun ve drama çalışmaları Beklenen Sonuçlar; Yapılacak çalışmalarla...
Konservatuvarın özel yetenek sınavlarına yönelik konservatuvara hazırlık eğitimi verilmektedir. Detaylı bilgi için; 0505 296 98 65      
Konservatuvar eğitimli hocalarımızdan kişisel gelişim ve konservatuvarın özel yetenek sınavlarına yönelik drama dersi verilmektedir. Detaylı bilgi için; 0505 296 98 65
WhatsApp chat